ข่าวการแข่งขั้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2
โดย Admin lms - Sunday, 1 November 2015, 06:11PM
  รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์
1. ชนะเลิศ webpage Editor
2. รองชนะเลิศอันดับ 2 E-book
3. เหรียญทอง Presentation
4. เหรียญทองแดง สร้างเกมส์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. เหรียญเงิน Paint ป.1-3